Założyliśmy sobie, że chcemy ubezpieczyć pszenicę ozimą na szacunkową wartość 6 tys. złotych. Przy założeniu, że chcemy dostępne ryzyka połączyć w korzystniejsze cenowo pakiety i przy najwyższym dostępnym ryczałcie wynoszącym 25% wypłacanym w przypadku złego przezimowania, ceny mogą się różnić pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również pomiędzy wybranymi wariantami.

Ubezpieczenie pszenicy od wszystkich podstawowych ryzyk czyli - ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki, gradobicie oraz ogień będzie najdroższe i orientacyjne w takim przypadku wyliczona składka będzie wynosić około 136 zł/ha. W takim zestawie wyłączając ubezpieczenie od ognia wynosić będzie 118zł /ha.

Zakładając, że pszenica ozima rzadko ulega uszkodzeniom powstałym w wyniku przymrozków wiosennych można zrezygnować z tego ryzyka wówczas składka (ujemne skutki przezimowania, grad oraz ogień) wynosić będzie 121 zł, w przypadku dodatkowej rezygnacji z ubezpieczenia od ognia składka będzie niższa i wynosić będzie 103 zł/ha.

Należy tu jednak zaznaczyć, że firmy mają różne procentowe progi, od których wypłacane jest ubezpieczenie. Do wyboru mamy 8 lub 10 proc.

W przypadku ubezpieczenia od skutków złego przezimowania mamy również do wyboru 3 możliwości, w zależności na jaką wartość chcemy ubezpieczyć plantacje w przypadku jej wymarznięcia. Do wyboru mamy 15, 20 oraz 25 proc. Przykładowo różnice cenowe za składki przy najbardziej złożonym pakiecie wynoszą odpowiednio: 84zł/ha, 107 zł/ha oraz podana wyżej wartość 136 zł/ha.

Źródło; Farmer.pl