Rozpuszczalność jest czynnikiem decydującym o dostępności składników pokarmowych zawartych w nawozach, pobieranych w określonych ilościach przez konkretne uprawy.
Nawozy które są w łatwo rozpuszczalnych formach działają najczęściej niezależnie od pH gleby, dzięki czemu można je stosować na wszystkich stanowiskach. Syntetyczne nawozy mineralne dostępne na rynku różnią się nie tylko zawartością procentową składników pokarmowych, ale również jego rozpuszczalnością, o czym rzadko kiedy informuję nas producent w etykiecie produktu.

Pierwiastki zawarte w nawozach mogą być w różnym stopniu rozpuszczalne w zależności od wielu czynników takich jak pH, temperatura, a w przypadku nawozów doglebowych mogą one różnie się zachowywać w zależności od typu gleby, jej odczynu czy pozostałych właściwości.

Dr Marcus Ross z firmy K+S KALI jest zdania, że tylko nawozy o wysokiej rozpuszczalności w wodzie mogą stać się źródłem szybko dostępnych składników pokarmowych. Zasada ta ma szczególne znaczenie w nawożeniu dolistnym, które stosowane jest najczęściej w krytycznych dla wzrostu i rozwoju roślin momentach lub aplikowane interwencyjnie po zaobserwowaniu niedoborów określonych pierwiastków.

Niestety udział poszczególnych składników odżywczych często błędnie jest traktowany jako jedyne kryterium doboru odpowiedniego nawozu. Podejmując decyzję o zakupie nawozu, należy zwrócić uwagę jak opisana jest jego rozpuszczalność . Dotyczy to przede wszystkim nawozów wapniowych, magnezowych oraz fosforowych.